All posts by AuxMundus

14484411405da0ce55

Permise de conducere eliberate în UE!

Dacă permisul dumneavoastră de conducere este eliberat de o țară din UE, este recunoscut peste tot în Uniune și îl puteți folosi atâta timp cât:

– permisul este valabil
– ați împlinit vârsta legală de la care  puteți conduce un vehicul de categorie echivalentă
– permisul nu este suspendat, restricționat sau revocat în țara care l-a emis.
Dacă doriți, puteți să înlocuiți permisul de conducere cu unul din țara UE în care v-ați mutat. Nu sunteți însă obligat să o faceți (cu anumite excepții).

Format standard
Începând cu 19 ianuarie 2013, toate permisele noi eliberate în UE respectă un model european standard – au forma unui „card bancar” din plastic cu fotografia titularului și cu elemente de securitate îmbunătățite.

Încă mai puteți folosi permisul emis anterior, dar acesta va fi înlocuit cu noul model în momentul în care îl reînnoiți (sau, cel târziu, până în 2033).

Aveți un permis eliberat pe viață? Dacă da, țara dumneavoastră de origine vă va spune când trebuie să îl preschimbați.

În UE sunt peste 110 modele de permise de conducere valide.

Recunoaștere reciprocă
Indiferent dacă aveți un permis nou sau unul vechi, toate permisele de conducere eliberate în UE sunt recunoscute peste tot în Uniune.

Categoriile AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE sunt, de asemenea, recunoscute în alte țări din UE.

Dacă vă mutați în altă țară din UE, în mod normal nu va trebui să vă preschimbați permisul.

Puteți conduce în noua țară folosind permisul actual, dacă acesta este încă valabil.

Valabilitatea permisului de conducere în țările din UE

10 ani 15 ani
Belgia, Bulgaria, Croația, Estonia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Polonia, Slovacia
Când vă expiră permisul de conducere, trebuie să îl reînnoiți în țara în care aveți reședința obișnuită .

Este posibil ca noul permis de conducere să aibă o perioadă diferită de valabilitate și să se supună unor eventuale restricții /condiții aplicabile în noua țară.

Permise provizorii de conducere
S-ar putea ca permisele provizorii sau temporare, permisele internaționale sau orice alte certificate eliberate în țara de origine să nu fie recunoscute în alte țări din UE.

Deoarece aceste documente sunt emise doar în unele țări, ele nu intră în domeniul de aplicare al noilor norme ale UE.

       Sursa: europa.eu

drepturi

Drepturile cuplurilor in strainatate!

Un cuplu poate alege diferite forme de uniune consensuală: căsătoria, parteneriatul înregistrat sau concubinajul.

Dacă vă stabiliţi în altă ţară a UE, este bine să cunoaşteţi drepturile şi obligaţiile aplicabile în cazul dumneavoastră.

Casatoria

Căsătoria civilă (legală, fără nicio legătură cu religia) este recunoscută în toate ţările UE.

Pentru alte forme de parteneriat, cum ar fi parteneriatul inregistrat şi concubinajul, se aplică alte norme.

Aspectele juridice şi practice diferă de la o ţară la alta, mai ales în ceea ce priveşte:

 • drepturile şi obligaţiile soţilor – exercitarea dreptului de proprietate, rolul de părinte, schimbarea numelui etc.
 • relaţia dintre cununia civilă şi cea religioasă – în unele ţări, cununia religioasă este considerată ca fiind echivalentă cu cea civilă, în altele nu. Dacă v-aţi căsătorit religios (nu şi civil) şi vă mutaţi în altă ţară, este important sa verificati ce consecinţe poate avea acest lucru asupra stării dumneavoastră civile.
 • cerinţele pentru încheierea căsătoriei – de exemplu, dacă sunt permise căsătoriile între parteneri de acelaşi sex. În prezent, acest drept este acordat de următoarele țări din UE: Belgia, Danemarca, Franța, Luxemburg, Portugalia, Regatul Unit (cu excepția Irlandei de Nord),  Spania, Suedia și Țările de Jos.

Formalităţi – înainte de căsătorie

Dacă sunt implicate mai multe ţări, de exemplu, pentru că vă căsătoriţi cu o persoană de altă naţionalitate sau pentru că intenţionaţi să vă mutaţi în străinătate după căsătorie, verificaţi care este ţara a cărei legislaţie reglementează căsătoria sau regimul proprietăţii matrimoniale în cazul dumneavoastră. Acest lucru va avea consecinţe importante asupra drepturilor şi obligaţiilor care vă revin ca soţ/ soţie.

Dacă nu vă căsătoriţi în ţara în care locuiţi, ci într-o altă ţară din UE, contactaţi autorităţile din ambele ţări pentru a afla ce formalităţi trebuie să îndepliniţi astfel încât căsătoria să fie recunoscută în ambele ţări. Ar putea fi vorba, printre altele, de cerinţele de înregistrare şi publicare.

Formalităţi – după căsătorie

În principiu, căsătoriile încheiate într-un stat membru al UE sunt recunoscute în toate celelalte ţări. Fac excepţie căsătoriile între parteneri de acelaşi sex.

Dacă vă căsătoriţi într-o altă ţară decât cea de reşedinţă, vă recomandăm să vă înregistraţi căsătoria la consulatul din tara in care locuiti.

Dacă mergeţi să lucraţi în altă ţară din UE, soţul sau soţia are dreptul să vă însoţească dacă este, la rândul său, cetatean al unei tari din UE. În cazul sotilor care nu au cetatenia unui stat membru se aplică norme diferite.

Parteneriate înregistrate

În numeroase ţări ale UE vă puteţi oficializa relaţia fără să vă căsătoriţi, prin intermediul parteneriatului înregistrat (numit uneori şi parteneriat civil).

Parteneriatul înregistrat le permite partenerilor să-şi oficializeze relaţia în faţa autorităţilor competente din ţara de reşedinţă.

În acest domeniu, legislaţia diferă enorm de la o ţară la alta – în unele state, această formă de uniune nu există sau, dacă a fost încheiată în altă ţară, nu este pe deplin recunoscută.

Când sunt implicate mai multe ţări europene, de exemplu pentru că v-aţi înregistrat parteneriatul în străinătate sau pentru că v-aţi mutat după înregistrarea acestuia, trebuie să aflaţi care este ţara a cărei legislaţie se aplică parteneriatului dumneavoastră. Acest lucru va avea consecinţe importante asupra drepturilor şi obligaţiilor care vă revin.

În unele ţări din UE, parteneriatul înregistrat este considerat echivalent sau comparabil cu căsătoria.

Țările UE ale căror legislații nu prevăd parteneriatele înregistrate:

 • Bulgaria
 • Italia
 • Letonia
 • Lituania
 • Polonia
 • România
 • Slovacia

În ţările în care parteneriatul înregistrat este echivalent cu căsătoria, partenerii au aceleaşi drepturi in materie de imigrare: astfel, partenerul înregistrat vă poate însoţi dacă vă stabiliţi într-una din ţările respective.

Ţările care permit căsătoriile intre persoane de acelasi sex recunosc, în general, şi parteneriatele înregistrate încheiate în alte ţări între persoane de acelaşi sex.

În statele în care legea prevede o formă de parteneriat înregistrat, dar nu permite căsătoriile între parteneri de acelaşi sex, cuplurile de același sex care s-au căsătorit în străinătate vor beneficia, în general, de aceleaşi drepturi ca şi partenerii înregistraţi.

Cetăţenii europeni dependenţi financiar de partenerii lor înregistraţi trebuie să solicite drept de resedinta de la autorităţile din ţara în care se stabileşte cuplul, în baza dreptului lor de a-şi însoţi partenerul.

Pentru cetăţenii din ţări terţe, parteneriatul înregistrat este esenţial pentru obţinerea dreptului de a locui in UE.

Cuplurile care se stabilesc într-o ţară care nu recunoaşte parteneriatele înregistrate vor fi considerate ca având o relaţie de lungă durată atestată corespunzător. În consecinţă, autorităţile din ţara-gazdă trebuie să faciliteze intrarea partenerului şi obţinerea permisului de şedere de către acesta.

Drepturile în materie de proprietate şi pensie de întreţinere în cazul partenerilor înregistraţi nu se aplică la fel în toate ţările din UE: drepturile care derivă din parteneriatul înregistrat într-o ţară pot fi semnificativ diferite în alta.

Concubinaj

Partenerii care trăiesc împreună în mod stabil şi continuu au anumite drepturi valabile în toată Europa, chiar dacă parteneriatul nu le-a fost înregistrat în faţa autorităţilor.

Dacă sunteţi într-o relaţie de concubinaj (cu dovada că locuiţi împreună şi relaţia este de lungă durată) şi vă mutaţi în altă tara a UE, ţara respectivă trebuie să-i faciliteze partenerului dumneavoastră intrarea şi acordarea permisului de şedere. Acest drept este valabil indiferent dacă partenerul este sau nu cetăţean european.

În ţările în care concubinajul este recunoscut prin lege, cuplurile au, de asemenea, anumite drepturi şi obligaţii cu privire la proprietăţi, moştenire şi pensia de întreţinere (în cazul unei separări).

Acest fapt este extrem de important pentru partenerii de acelaşi sex, întrucât nu toate ţările UE le permit acestor cupluri să se căsătorească sau să încheie vreo formă de parteneriat înregistrat.

Din păcate, majoritatea statelor membre nu precizează cum se poate face dovada convieţuirii sau a relaţiilor de lungă durată.

Dacă locuiţi într-o ţară în care nu puteţi sau nu doriţi să vă căsătoriţi (ex. în cazul partenerilor de acelaşi sex) sau să încheiaţi vreo formă de parteneriat înregistrat, aţi putea semna un contract de coabitare.

Câteodată, însă, este dificil să vă exercitaţi drepturile, chiar dacă aţi încheiat un astfel de contract.

Divorţ şi separare legală

Cauzele care pot conduce la divorţ sau separare legală, ca şi aspectele practice ale procedurii propriu-zise, diferă mult de la o ţară la alta.

Totuşi, există o serie de norme europene care se aplică în situaţiile în care sunt implicate două sau mai multe ţări – de exemplu, dacă soţii locuiesc în ţări diferite. Aceste norme precizează ce instanţe sunt competente de la caz la caz.

Partenerii pot solicita divorţul sau separarea legală de comun acord sau individual.

Unde se poate solicita divorţul/separarea legală?

Cererea de divorţ poate fi adresată instanţelor din:

 • ţara în care locuiesc partenerii
 • ţara în care aceştia au locuit împreună ultima dată – dacă unul dintre parteneri mai locuieşte acolo
 • ţara în care locuieşte unul dintre parteneri – dacă cererea se înaintează de comun acord
 • ţara în care locuieşte partenerul
 • ţara în care locuieşte reclamantul:
  • dacă acesta a locuit acolo cel puţin 6 luni înainte de a depune cererea de divorţ
  • dacă este cetăţean al ţării respective.

  dacă reclamantul nu este cetăţean al ţării respective, trebuie să fi locuit acolo timp de cel puţin 1 anînainte de a solicita divorţul

 • ţara de origine a ambilor parteneri.

Prima instanţă judecătorească la care s-a depus cererea (în condiţiile menţionate mai sus) este cea care are competenţa de a se pronunţa în privinţa divorţului.

Instanţa care poate să transforme o separare legală în hotărâre de divorţ (în ţările în care acest lucru este posibil) este instanţa din ţara UE care s-a pronunţat în privinţa separării legale.

Instanţa respectivă se va pronunţa şi în ceea ce priveşte autoritatea parinteasca.

Întrebaţi un avocat!

Dacă sunt implicate mai multe ţări, legislaţia aplicabilă în cazul divorţului dumneavoastră nu este neapărat legislaţia ţării în care aţi depus cererea de divorţ. Vă recomandăm să consultaţi un avocat pentru a afla ce legislaţie se aplică în situaţia dumneavoastră, cum se poate soluţiona un eventual conflict între legislaţii şi cu ce consecinţe.

Recunoaşterea în străinătate a divorţurilor şi separărilor legale

Hotărârile privind divorţul sau separarea legală pronunţate într-o ţară a UE sunt recunoscute în celelalte state membre, fără să fie nevoie de o procedură specială.

Excepţie: Danemarca

Normele UE privind divorţul şi separarea legală (de exemplu, în materie de instanţe competente şi recunoaştere) nu se aplică în Danermarca.

Sursa: europa.ru
pensie_22-1024x768

Pensiile de stat în străinătate!

Cererea de pensionare

 Dacă ați lucrat în mai multe tari din UE, este posibil să fi dobândit drepturi de pensie în fiecare dintre ele.

Cererea de pensionare va trebui depusă la Casa de pensii din țara în care locuiți sau din ultima țară în care ați lucrat. Dacă nu ați lucrat niciodată în țara în care locuiți, aceasta va înainta cererea dvs. către țara în care ați lucrat ultima dată. Țara respectivă va răspunde de tratarea cererii și va aduna dovezile care atestă contribuțiile pe care le-ați plătit în toate țările în care ați lucrat.

În unele țări, Casa de pensii le trimite persoanelor aflate aproape de vârsta de pensionare un formular de cerere de pensionare. Dacă nu primiți formularul, contactați casa de pensii pentru a vedea dacă vi-l va trimite automat.

!!! Vă recomandăm să solicitați informații cu cel puțin 6 luni înainte de pensionare, întrucât procedura de acordare a pensiei poate dura mai mult dacă sunt implicate mai multe țări.

Documentele necesare

Documentele de care veți avea nevoie diferă de la o țară la alta. În general, trebuie să furnizați coordonatele dvs. bancare, precum și un document de identificare. Pentru detalii, contactați Casa de pensii care vă va trata cererea.

Vârsta legală de pensionare

Vârsta legală de pensionare diferă de la o tara a UE la alta. Nu veți putea primi pensia de stat din țara în care locuiți/țara în care ați lucrat ultima dată decât din momentul în care ați împlinit vârsta legală de pensionare din acea țară. De asemenea, dacă ați dobândit drepturi de pensie și în alte țări, veți putea primi părțile corespunzătoare doar în momentul în care ați împlinit vârsta legală de pensionare din țările respective. De aceea, vă recomandăm să aflați din timp ce se va întâmpla, pentru fiecare țară în care ați lucrat, dacă schimbați data de la care doriți să vă pensionați.

Dacă nu vă pensionați simultan, valoarea pe care o veți primi s-ar putea modifica. Pentru detalii și consiliere, adresați-vă casei de pensii din țara în care locuiți și/sau din țările în care ați lucrat.

Perioadele de eligibilitate

În unele tari din UE, este obligatoriu să fi lucrat o anumită perioadă pentru a dobândi dreptul la pensia corespunzătoare.

În asemenea cazuri, casa de pensii trebuie să aplice principiul cumulării perioadelor, adică să ia în calcul toate perioadele în care ați lucrat în alte țări din UE, ca și cum ați fi lucrat pe teritoriul țării în cauză.

Dacă ați lucrat mai puțin de un an pe teritoriul unei țări

Întrucât unele tari din UE nu oferă pensii pentru perioade scurte de lucru, s-ar putea aplica o regulă specială: drepturile corespunzătoare perioadei respective nu se pierd, ci sunt luate în calcul pentru stabilirea pensiei în țările în care ați lucrat mai mult timp.

Calcularea pensiei

Casele de pensii din fiecare tara din UE  în care ați lucrat vor analiza contribuțiile pe care le-ați plătit la fondul de pensii din țara respectivă, dar și durata și valoarea contribuțiilor plătite în alte țări.

Cuantumul la nivel european

Fiecare țară calculează ce pensie ar trebui să vă plătească ținând cont de toate perioadele în care ați lucrat în orice tara din UE.

Pentru aceasta, cumulează perioadele în care ați lucrat în toate tarile din UE și stabilește pensia teoretică, adică pensia pe care ar trebui să v-o plătească dacă toate contribuțiile ar fi fost vărsate în fondul său de pensii, pe toată durata. Valoarea rezultată se ajustează apoi pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor de cotizare din țara respectivă („ prestație pro-rata”).

Cuantumul la nivel național

Dacă îndepliniți criteriile de eligibilitate pentru a primi o pensie de stat într-o anumită țară, indiferent de perioadele în care ați cotizat la fondurile de pensii din alte țări, casa de pensie calculează și pensia națională, cunoscută drept „ prestație autonomă”.

Rezultat

Autoritatea națională compară apoi prestația pro-rata și prestația autonomă și vă oferă prestația care are valoarea mai mare în țara respectivă.

În cele din urmă, veți primi un formular P1, care va justifica decizia fiecărei țări cu privire la cererea dumneavoastră.

Plata pensiei

În general, țările care vă plătesc pensii transferă sumele datorate într-un cont bancar din țara dumneavoastră de reședință – dacă locuiți într-una din tarile UE.

Dacă locuiți în afara UE, ați putea fi nevoit să vă deschideți câte un cont bancar în fiecare dintre țările care vă plătesc pensii.

Pensia de invaliditate și pensia de urmaș

Regulile prezentate mai sus sunt valabile și pentru calcularea pensiilor de invaliditate și de urmaș. Rețineți:

 • Dacă solicitați o pensie de invaliditate sau o alocație pentru pierderea capacității de muncă, este posibil ca fiecare țară în care ați lucrat să insiste asupra necesității de a vă examina separat dosarul – și să ajungă la un rezultat diferit. În timp ce una dintre țări v-ar putea încadra în gradul I de invaliditate, o alta ar putea să considere că sunteți total apt de muncă.
 • Pensia de urmaș nu există în toate țările din UE. Dacă soțul sau soția dumneavoastră lucrează în străinătate și contați pe posibilitatea de a obține o pensie de urmaș, verificați dacă astfel de pensii există în țara respectivă.
Sursa: europa.eu

10 motive sa alegi Aux Mundus

 1. Asiguram asistenta si reprezentare juridica in toate domeniile de drept si in fata tuturor instantelor si institutiilor din Romania si strainatate inclusiv la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Tribunalul European, Curtea de Justitie Europeana.
 2. Avocatii nostri specializati vor cauta si aplica mereu solutiile legale cele mai eficiente pentru fiecare client in parte, in functie de necesitatile particulare ale fiecaruia.
 3. Ajutam clientii nostri sa-si dezvolte afacerile si/sau interesele personale, si venim in intampinarea problemelor de natura legala, cu solutii inovative, probitate morala, si experienta pentru a gasi cele mai bune solutii legale pentru rezolvarea acestora in cel mai scurt timp posibil.
 4. Scopul nostru este de a stabili relatii de lunga durata cu toti clientii nostri, bazate pe implicarea noastra si dorinta continua de imbunatatire si dezvoltare personala.
 5. Daca aveti orice fel de probleme de ordin juridic in Romania si nu puteti sa le rezolvati din cauza serviciului din tara de rezidenta, sau a lipsei de timp, ori a cunostiintelor juridice, noi suntem aici pentru a va ajuta in acest sens.
 6. Daca aveti probleme de orice natura pe teritoriul spaniol, in special in Comunitatea Valenciana, dar nu numai, va asteptam la sediul nostru pentru a discuta si rezolva de maniera profesionala aceste conflicte, in caz contrar, si acolo unde speta ne permite, putem rezolva totul pe calea internetului, telefonului sau faxului, fara a fi nevoiti a va deplasa.
 7. Datorita experientei si inaltului grad de cunoastere a realitatilor si problemelor comunitatii de romani din Spania, a legislatiei spaniole, a problemelor si realitatilor romanesti dar si a celor locale ale spaniolilor sau strainilor stabiliti in cele doua tari, AuxMundus intareste colaborarea dintre Spania si Romania prin infiintarea acestui serviciu juridic de avocatura ce acopera toate ramurile de drept, inclusiv dreptul european si drepturile fundamentale ale omului.
 8. Totodata oferim servicii de consiliere, reprezentare si asistenta juridica pentru orice persoana fizica sau juridica care doreste sa stabileasca raporturi comerciale in Romania sau Spania dupa cum urmeaza, fara a se limita insa la: infiintari societati comerciale, intermediere afaceri, redactare, verificare, revizuire contracte comerciale internationale sau nationale, drepturi de proprietate intelectuala, obtinere licente, autorizatii, achizitii terenuri sau bunuri de orice natura, etc..
 9. In urma realizarii unui studiu de caz in functie de documentatia ce ne-ati pus-o la dispozitie, avocatii nostrii va vor informa in mod just asupra costurilor si asupra particularitatilor cazului dvs. cit si asupra pasilor si procedurilor ce vor trebui efectuate pentru solutionarea cazului dumneavoastra. Consultatia este gratuita.
 10. Inca de la inceput AuxMundus, va va mentine informati in mod constant, asupra cazului dumnevoastra, stadiul acestuia, actele ce au fost emise, procedurile ce au fost efectuate si care urmeaza a se efectua, termenele in care se vor exercita acestea, etc., astfel incat totul sa decurga intr-un regim de transparenta si probitate profesionala si morala de un inalt standard.

Informatii utile despre obtinerea N.I.E. in Spania!

Certificatul NIE serveste pentru a demonstra rezidenta legala in Spania si pentru a incepe o activitate de munca sau de afaceri. Cu acest numar de identificare, cetatenii comunitari isi stabilesc rezidenta fiscala in Spania. Certificatul comunitar de rezidenta este obligatoriu doar daca cetatenii europeni care ajung in Spania vor sa depaseasca perioada de 3 luni, in care nu este obligatorie inscrierea in registrul cetatenilor comunitari.

Legislația spaniolă privitoare la schimbarea certificatului de rezidenţă în Spania pentru cetățeni comunitari (NIE)

 1. Noi prevederi legislative

În legătură cu ultimele noutăți legislative legate de schimbarea certificatului de rezidență comunitară (=NIE) vă informăm că din 24 aprilie 2012, pentru obţinerea certificatului de rezidenta/foaia verde care include şi NIE (numarul de identificare personal) cetatenii comunitari, inclusiv cetatenii români:

 • trebuie să lucreze pentru un angajator sau pe cont propriu în Spania sau să facă dovada că dispun pentru ei înșiși și pentru membrii familiei de resurse materiale suficiente si posedă o asigurare medicală completă, care să acopere toate riscurile în Spania;
 • este nevoie să dovedească înscrierea într-o instituție publică sau privată de învățământ, acreditată sau finanțată de administrația spaniolă pentru studii sau formare profesională, și să dețină asigurare medicală completă care să acopere toate riscurile în Spania;
 • trebuie să fie membrii de familie care însoțesc sau se alătură unui cetățean al Uniunii care îndeplinește el însuși condițiile menționate anterior.

Reamintim ca de la 1 ianuarie 2007 cetățenii români sunt cetățeni comunitari.

2. Procedura pentru schimbarea certificatului de rezidenta

Toti cetăţenii care doresc schimbarea certificatului de rezidență comunitară (=NIE) vor trebui sa facă dovada respectării noilor condiții impuse la 24 aprilie 2012 de legislația spaniolă. Potrivit legii, și ne referim doar la cetățenii comunitari care solicită rezidența/reînnoirea acesteia după 24 aprilie 2012, aceștia trebuie să solicite personal documentul la oficiul pentru străini din provincia unde doresc să rămână și/sau să-și stabilească reședința, sau la sediul Comisariatului de Poliție de care corespund pentru înscrierea lor în Registrul Central de Străini. Solicitarea menționată va trebui făcută la trei luni de la intrarea pe teritoriul Spaniei, fiindu-le acordat, pe loc, un certificat de înregistrare în care vor fi trecute numele, naționalitatea și domiciliul persoanei înregistrate, numărul de identitate ca străin și data înregistrării. Împreună cu cererea de înscriere, va trebui să se prezinte pașaportul sau un document național de identitate valabil, precum și documentația justificatoare a îndeplinirii cerințelor pentru obținerea certificatului de reședință inclusă în noua legislație. În cazul în care pașaportul sau documentul național de identitate sunt expirate, va trebui prezentată o copie și solicitarea de reînnoire.

3. Acte necesare pentru obtinerea NIE in Spania

In toate cazurile este nevoie de pasaport si/sau buletin de identitate valabil si certificat de empatronament.

In cazul muncitorilor pe cont propriu este nevoie de rezolutie de recunoastere care sa ateste inregistrarea la Seguridad Social si un minim de 3 plati ca autonom a acesteia (Seguridad Social).

In cazul muncitorilor angajati este necesar a detine oferta de munca cu valabilitate mai mare de 3 luni.

In cazul cuplurilor casatorite este necesar certificatul de casatorie actualizat (cu o vechime mai mica de 3 luni), tradus si legalizat si adeverinta de munca a sotului/sotie.

In cazul studentilor este nevoie de dovada inscrierii la studii, cardul de sanatate european, asigurarea medicala privata si declaratie legalizata a mijoacelor economice de trai.

Incepand din 16 noiembrie 2015, solicitarile se vor face doar cu programare in prealabil.

Programarea se poate face pe internet accesand urmatorul link: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html

Orarul Oficiului pentru Straini din Valencia, C/ Bailen, 9 – Valencia este:

Luni – Vineri (9:00 – 14:00)

Luni -Miercuri – Joi (17:00 – 20:00)

 

 

 

Ce prevederi trebuie sa contina Acordul de Mediere penala

Medierea dintre persoana vatamata si faptuitor se poate incheia cu esuarea procesului de mediere atunci cand nu se ajunge la o solutie amiabila, cu agrearea si convenirea unei solutii amiabile partiale ori cu agrearea si convenirea unei solutii amiabile totale la conflictul penal. Solutia partiala ori totala la conflictul penal va face obiectul.